Документація з трансфертного ціноутворення – з чого починати ? - Юридична група Eucon

Ми використовуємо файли cookie для нашого веб-сайту. Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з використанням нами файлів cookie.

Публікації

Документація з трансфертного ціноутворення – з чого починати ?

Відповідно по ст. 39 ПКУ Документація з трансфертного ціноутворення це сукупність документів чи єдиний документ, складений у довільній формі, який повинен містити певну інформацію, яка би обґрунтовувала рівень цін у контрольованих операціях. І якщо перелік необхідної інформації ПКУ встановлює, то будь яких рекомендацій  щодо змісту та порядку чи послідовності підготовки платники податків не отримали.

Фахівці Міжнародного правового центру EUCON, працюючи над підготовкою документацій не перший рік, організували свою роботу в межах наступних етапів:

  1. Ідентифікація та аналіз контрольованих операцій

Етап включає розрахунок вартісного критерію, виявлення контрольованих операцій, оцінку їх кількості, складності. Етап дасть можливість оцінити обсяги робіт та кількість потрібного часу на аналіз.

  1. Планування обсягу документації та часу на її підготовку, розподіл завдань.

В Україні не встановлено критерію відповідності  складності операції – до обсягів документації, але рекомендую приймати до уваги те, що детальність, ґрунтовність документації залежить від складності операції.  Але критерії суттєвості можна визначити власним регламентом, наприклад вартісні. Якщо підприємство має  з контрагентом одну операцію на 200 млн. грн і одну на 20 тис. грн. То звичайно перша є більш суттєвою.

  1. Визначення основних характеристик сфери діяльності платника податків та товарів (робіт, послуг), що є предметом контрольованої операції; факторів, що впливають на формування ціни;

Здійснюється аналіз ринку, тенденцій його розвитку, рівня конкуренції, наявності державного регулювання.

Результатом проведеного аналізу на цьому  етапі мають бути встановлені основні критерії співставності, відповідно до яких буде здійснюватись пошук співставних операцій чи осіб(компаній).

  1. Функціональний аналіз

Це ключовий етап. Аналізуємо та описуємо  функції сторін операції, ризики які вони несуть, активи які використовують. Результатом  функціонального аналізу буде висновок / класифікація сторін операції. Наприклад : Виробник, дистриб’ютор з обмеженим набором функцій, комісіонер з мінімальним набором функцій…

  1. Вибір сторони, що досліджується

Проводиться відповідно до попереднього аналізу. Під час вибору ми оцінюємо щодо якої сторони застосування методу буде можливим і найбільш обґрунтованим, для якої сторони можна знайти зіставні операції чи зіставних осіб, яка  сторона виконує найменш складні функції, несе менше ризиків, не володіє об’єктами нематеріальних активів, що значно впливають на рівень рентабельності.

  1. Вибір співставних операцій/компаній і методу ціноутворення з урахуванням можливостей застосування джерел інформації

Зазвичай починаючи з оцінки можливості застосування першого методу ми аналізуємо наявність власних операцій платника податків  з непов’язаними контрагентами чи наявність таких операцій у іншої сторони операції.

7. Економічний аналіз

Розрахунок діапазонів, порівняння проводиться також  в рамках цього етапу.

  1. Документування

Цей етап передбачає систематизацію та безпосередній опис всієї роботи, що проводилась в межах економічного аналізу контрольованих операцій.

При підготовці якісної документації з трансфертного ціноутворення обов’язково необхідно враховувати наступне:

– документація повинна містити опис підходів до вибору методу з урахуванням приорітетності їх застосування. Обов’язково має бути зазначено підстави відмови від того чи іншого методу.

Наприклад : не можна застосувати метод чистого прибутку (який є четвертим) і не обгрунтувати  чому ми не змогли застосувати три попередні.

необхідно здійснювати обгрунтування вибору зіставних операцій чи осіб та наводити критерії відповідно до яких здійснювалось зіставлення.

розраховані  діапазони  цін/рентабельності мають бути стійкими.   Для того щоб вони були стійкими  в них  повинно бути достатньо значень, а між значеннями бажано щоб мали місце невеликі розриви.

– документація складаєть на державній мові. А у разі подання документів іноземною мовою (наприклад політики ТЦО групи), одночасно необхідно подавати переклад таких матеріалів.

– у разі якщо платник податків належить до групи компаній обов’язково при проведенні аналізу необхідно враховувати положення внутрішньогрупового регламенту та всі прийняті ним застереження.

Наша компанія активно працює на українському ринку послуг у сфері трансфертного ціноутворення вже третій рік і ми впевнені в тому, що лише підготовка якісної документації зможе захистити платника податків від претензій контролюючих органів.  Про це свідчить і практика перших перевірок, адже всі донарахування здійснюються  за наслідками недостатніх обгрунтувань та помилок, що допустили платники податків в тому числі в документаціях.

Джерело: The Ukrainian Journal of Business Law

Зв’язатися з нами

Надіслати запит