Трансфертне ціноутворення 2019 – вдосконалення правил у векторі BEPS. - Юридична група Eucon

Ми використовуємо файли cookie для нашого веб-сайту. Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з використанням нами файлів cookie.

Публікації

Трансфертне ціноутворення 2019 – вдосконалення правил у векторі BEPS.

На сьогодні багато країн мають проблеми зі сплатою податків через те, що існуючі правила дають бізнесу забагато можливостей для зловживання податковими ставками, режимами та пільгами в різних країнах. З метою перешкоджання цьому Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розробила рекомендації щодо боротьби з ухилянням від оподаткування – План BEPS (Base erosion and Profit Shifting).

У межах Плану розроблено ряд кроків, що покривають різні напрями протидії агресивному податковому плануванню, серед яких: вдосконалення правил трансфертного ціноутворення, запобігання уникненню від оподаткування за допомогою міжнародних договорів, оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією тощо. З 01 січня 2017 року Україна приєдналась до виконання мінімального стандарту Плану BEPS, який передбачає  виконання частини його заходів. І одним з векторів імлементації положень Плану BEPS в українське законодавство є вдосконалення процедур контролю за трансфертним ціноутворенням  та виведенням доходів за кордон.

З 2019 року запроваджено ряд новацій податкового законодавства у сфері ТЦ, які можна узагальнити наступним чином:

  1. Норми, які стосуються уточнення критеріїв визнання операцій контрольованими

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку, затвердженого КМУ (№480) у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), то за умови відсутності інших підстав операції з ним можуть бути визнані неконтрольованими. Сплата податку підтвержджується довідкою, виданою компетентним органом країни нерезидента.

З 2018 року господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими при перевищенні загального обсягу операцій, визначеного за правилами бухгалтерського обліку 10 млн.грн. У 2019 році норму доповнено і тепер поняття господарських операцій для цілей трансфертного ціноутворення, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні,   включає також і внутрішньогосподарські розрахунки.

  1. Запровадження принципу превалювання суті над формою

Принцип (доктрина) превалювання суті над формою є одним з основоположних принципів міжнародного оподаткування та міжнародних стандартів фінансової звітності. Основна ідея даної доктрини полягає в тому, що операції відображаються в обліку у відповідності з їх суттю, а не тільки виходячи з юридичної форми. Визначення та аналіз вкладу кожної сторони операції, функцій, які виконуються сторонами операції, понесених ризиків здійснюються на підставі укладених договорів, даних бухгалтерського обліку, фактичних дій сторін операції та фактичних обставин її проведення відповідно до суті операції.

Для цілей трансфертного ціноутворення  це означає, що  якщо фактичні умови/фактичні дії здійсненої контрольованої операції не відповідають умовам укладеного договору, або операція здійснена, але документально не оформлена,  характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення. У разі якщо буде доведена невідповідність суті операції її юридичній формі цілком можливою є перекваліфікація операції для цілей оподаткування.

  1. Уточнення вимог щодо зіставності операцій.

Під час визначення зіставності тепер  можуть враховуватись характеристики активів, використаних у контрольованій операції, зокрема, але виключно: тип активу (НМА, виробниче обладнання та ін.), природа активу (вік, ринкова вартість, розташування, наявність прав захисту тощо).

Аналіз впливу на умови операцій нематеріальних активів здійснюється з урахуванням, зокрема, але не виключно: їх характеристик, категорії, сфери застосування, терміну корисного використання, договірних умов, діяльності з підтримки та ін.).

  1. Уточнення критеріїв вибору сторони, що досліджується

Відтепер обираючи сторону операції для дослідження необхідно буде враховати не лише обгрунтованість застосування методу ціноутворення, ступень навантаженості функціями та ризиками, можливість знайти найбільш зіставні операції чи осіб, а і можливість отримати найбільш повну та документально підтверджену інформацію про фінансові показники контрольованої операції, які використовуються для розрахунку показників рентабельності.

Ця норма є досить ліберальною для платників податків та  закріплює вимогу обирати сторону для дослідження тільки за наявності документально підтвердженої фінансової інформації. У першу чергу це стосується випадків, коли  дослідженню може підлягати контрагент-нерезидент. Така чітка норма покликана поставити крапку у питанні обрання сторони для аналізу, не допускаючи різних тлумачень та дозволяє здійснити вибір на користь більш доступного з документальної точки зору резидента.
5 Встановлення вимог щодо додаткових обґрунтувань в документації з трансфертного ціноутворення

Тепер якщо під час визначення діапазону рентабельності використовується інформація за декілька податкових періодів (років) та розраховується середньозважене значення показника рентабельності, потребується додаткове обгрунтування для обрання саме такого  часового проміжку.

Зазначені норми покликані підвищити ступінь розуміння того, наскільки якісно проведене економічне дослідження для обрання найбільш зіставного податкового періоду. Вважається, що найбільшу ступінь  зіставності має порівняння інформації за відповідний звітний період, а використання для розрахунку кількох періодів іноді може давати привід для  певних маніпуляцій для отримання більш вигідного діапазону.

  1. Уточнено норми стосовно порядку та термінів проведення перевірок з питань дотримання принципу «витягнутої руки».

Термін проведення перевірки платника податків тепер переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.

У разі проведення ліквідації, платники податків, що здійснювали контрольовані операції зобов’язані документи для контролю за період не менш як 2555 днів, що передували даті ліквідації платника податків, передати до архіву в установленому порядку (щодо інших операцій за 1095 днів).

Також тепер передбачено право контролюючого органу надсилати запити про надання документів (інформації) не тільки сторонам контрольованої операції, а і тим, що були задіяні в ланцюгу постачання. У разі неотримання інформації на запит контролюючий орган має право провести зустрічну звірку.

У якості додаткових заходів з боку контролюючого органу передбачається право проведення зустрічей з платником податків для обговорення методології, застосованої під час перевірки, направлення запитів компетентним органам іноземних держав щодо фінансової звітності нерезидента (сторони контрольованої операції), його господарської діяльності та обставин здійснення  операції.

  1. Врегульовано порядок нарахування пені у разі самостійного коригування платником податкових зобовязань.

Ще одна ліберальна для платників податків новація.  Адже тепер, у разі здійснення ними самостійного коригування податкового зобов’язання за контрольованими операціями, нарахування пені на суму несплаченого податкового зобов’язання починається після спливу строку для подання звіту (1 жовтня). А саме – з 271-го дня (раніше – з 91-го дня). Зазначена норма має заохочувати компанії проводити самостійні коригування, не очікуючи уваги з боку контролюючих органів.

Зазначені зміни законодавства в сфері трансфертного ціноутворення стали продовженням впровадження світової практики оподаткування та частково уточненням за результатами узагальнення практики контролю за попередні роки.  Чергова низка змін, що буде стосуватись встановлення трьох рівнів документації для транснаціональних компаній,  спрощених процедур обґрунтування для внутрішньогрупових послуг  та інших аспектів буде проведена найближчим часом.

Все це свідчить про прискіпливу увагу законодавця до правил трансфертного ціноутворення та визнання контролю у цій сфері надзвичайно важливим. Найближчим часом ми очікуємо створення у складі контролюючого органу великого департаменту аудиту трансфертного ціноутворення, основним очікуванням від роботи якого стане зростання надходжень до бюджету. Кількість перевірок та запитів документацій зростатиме, а отже моніторинг ризиків трансфертного ціноутворення повинен здійснюватись на підприємствах постійно.

Джерело: Ukrainian Law Firms 2019. A Handbook for Foreign Clients

Зв’язатися з нами

Надіслати запит